Soul

מיזם לפיתוח פורטפוליו של פרויקטים על גגות מסחריים ותעשייתיים באיטליה, בהספק מצטבר מותקן של עד 25MW עם אופציה להרחבה של 75MW נוספים. בשיתוף עם קבוצת SOUL האיטלקית. 25 MW הספק מותקן 2025 הפעלה מסחרית סולאר פרויקטים נוספים

Skip to content