Poland

Pozarowo

פרויקט PV בהספק מותקן של 40MW, הממוקם בצפון-מערב פולין, סמוך לעיירה פוזרובו. הקמת הפרויקט מומנה על ידי בנק מקומי והוא חובר לרשת החשמל הפולנית באפריל 2023. מרבית החשמל המיוצר בפרויקט נמכר תחת PPA בתעריף קבוע לכ-5 שנים, והיתרה נמכרת במחירי שוק. בנוסף, החברה זכתה במכרז לתעריף מובטח, צמוד מדד לפרויקט שפורסם על ידי רשות החשמל הפולנית למשך 15 שנים.

40 MW

הספק מותקן

2023

הפעלה מסחרית

השותפים שלנו

סולאר

נגן וידאו

פרויקטים נוספים

Pozarowo

חוות אגירת אנרגיה

חוות הרוח – סירין וגלבוע

השותפים שלנו בפרויקט

דילוג לתוכן