Italy

Soul

מיזם לפיתוח פורטפוליו של פרויקטים על גגות מסחריים ותעשייתיים באיטליה, בהספק מצטבר מותקן של עד 25MW עם אופציה להרחבה של 75MW נוספים. בשיתוף עם קבוצת SOUL האיטלקית.

25 MW

הספק מותקן

2025

הפעלה מסחרית

סולאר

פרויקטים נוספים

Pozarowo

חוות אגירת אנרגיה

חוות הרוח – סירין וגלבוע

דילוג לתוכן